Stanisław Jakubowski i Bogdan Kułakowski
fotoreporterzy